Gallerier


Årsplaneringen östra kretsen 2024: Årets planerade aktiviteter: Här följer en planering över årets möten och aktiviteter. Möteskallelser (via bokat.se) skickas ca tre veckor före möte med påminnelse under veckan innan men lägg gärna in alla möten redan nu i din […]

Östra Kretsens program


Svenska Bonsaisällskapets (SBS) Integritetspolicy. Från och med 25 maj 2018 trädde den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Medlemmar i SBS kan läsa i Medlemshörnan om SBS integritetspolicy och hur vi hanterar elektroniskt lagrade uppgifter om medlemmarna. Om du redan nu […]

GDPR -Svenska Bonsaisällskapets (SBS) Integritetspolicy.