Funktionärer


Bonsaisällskapet

info@bonsaisallskapet.se

Styrelsen

Ordförande: Torsten Ryman
ordforande@bonsaisallskapet.se

Vice Ordförande: Mikael Zander
vice_ordforande@bonsaisallskapet.se

Norra kretsen: Eva Selstam
norra@bonsaisallskapet.se

Södra kretsen: Bo Bondesson Hvid
sodra@bonsaisallskapet.se

Västra kretsen: Dan Petterson
vastra@bonsaisallskapet.se

Östra kretsen: Fredrik Larsson

ostra@bonsaisallskapet.se

Kassör: Ingvar Nybeson
kassor@bonsaisallskapet.se

Sekreterare: Jonathan Ansin
sekreterare@bonsaisallskapet.se

Suppleanter: Johan Bengtsson, Jörgen Sagerfors

Övriga

Bonsaifrågor
Ställ frågan i vår facebook grupp

Webbredaktör: Meith Fagerqvist
webb@bonsaisallskapet.se

Webbmaster: Mikael Zander
sitemaster@bonsaisallskapet.se

Revisorer
revision@bonsaisallskapet.se

Joachim Bondeson
Brian Ashley

Håkan Bengtsson (suppleant)

Bibliotek

Big Almström
big@bonsaisallskapet.se


Valberedning
valberedning@bonsaisallskapet.se

Anna Lindmark
Claudio Estrada
Iwona Waldman
Alexander Ternald