Funktionärer


Svenska Bonsaisällskapet

info@bonsaisallskapet.se

Styrelsen

Ordförande: Maria Arborelius
ordforande@bonsaisallskapet.se

Vice Ordförande: Torsten Ryman
vice_ordforande@bonsaisallskapet.se

Norra kretsen: Eva Selstam
norra@bonsaisallskapet.se

Södra kretsen: Bo Bondesson Hvid
sodra@bonsaisallskapet.se

Västra kretsen: Håkan Broström
vastra@bonsaisallskapet.se

Östra kretsen: Fredrik Larsson

ostra@bonsaisallskapet.se

Kassör: Ingvar Nybeson
kassor@bonsaisallskapet.se

Sekreterare: Jonathan Ansin
sekreterare@bonsaisallskapet.se

Suppleanter: Johan Bengtsson, Olle Sundström

Övriga

Bonsaifrågor
Ställ frågan i vår facebook grupp

Webbredaktör: Meith Fagerqvist
webb@bonsaisallskapet.se

Webbmaster: Mikael Zander
sitemaster@bonsaisallskapet.se

Revisorer
revision@bonsaisallskapet.se

Joachim Bondeson
Brian Ashley


Valberedning
valberedning@bonsaisallskapet.se

Anna Lindmark
Sandra Bader
Isak Skjöld
Vakant (västra)