Norra kretsen


Norra kretsen träffas i Umeå.

Varje gång vi träffas till ett “vanligt” möte kan du ta med träd att diskutera och arbeta med! Ibland kommer vi på att göra något särskilt, som att inrikta oss på omplantering eller göra krukor eller se en film, allt efter årstid och andra förutsättningar – men även dessa gånger brukar vi hinna titta på medhavda träd.

Kom också med dina egna idéer om vilka aktiviteter vi ska ägna våra möten åt. Föreningens verksamhet bygger på medlemmarnas aktivitet! Vi träffas på lördagar kl 13, om inget annat meddelas. Lokalen är ‘Klossen’, vid Ålidhems center.

Om du behöver vägledning till lokalen, kontakta Eva Selstam 070-66 33 111.
Om du vill få mer information om våra aktiviteter i norra kretsen eller komma med förslag kontaktar du Eva Selstam 070-66 33 111 eller mail: norra@bonsaisallskapet.se