Sällskapet


Svenska Bonsaisällskapet har som målsättning att sprida intresse och förståelse för bonsai, samt öka kunskaper vid odling av bonsai.

Sällskapet bildades i oktober 1986 och har medlemmar fördelade över hela landet. Alla som är intresserade av bonsai är varmt välkomna som medlemmar.
Du kan bli medlem redan idag.

Svenska Bonsaisällskapet är uppdelat i fyra kretsar: östra, västra, norra och södra. Kretsarna anordnar olika sorters aktiviteter för medlemmar, bl.a. workshops, demonstrationer, föreläsningar, bonsaiauktioner, krukmakeri.
Östra kretsen har sin verksamhet i Stockholm, västra kretsen i Göteborg, norra i Umeå och södra på flera orter i Skåne

Varje år hålls ett årsmöte som alternerar mellan de olika kretsarna. Under årsmötet anordnas en utställning där de bästa träden premieras. Dessutom bjuds en bonsaimästare in till årsmötet för workshop och demonstration.

Bonsaibladet är Svenska Bonsaisällskapets medlemstidning, läs mer här

Svenska Bonsaisällskapet anordnar med jämna mellanrum nybörjarkurser.
Under kursen lär man sig teori samt att man under vägledning får forma en bonsai. Kontakta närmaste kretsansvarig för mer information.