Från Östra Kretsen

Meddelande om vad som händer i Öst


Årsplanering östra kretsen 2022 Årets planerade aktiviteter: Här följer en planering över årets möten och aktiviteter. Möteskallelser (via bokat.se) skickas ca tre veckor före möte med påminnelse under veckan innan men lägg gärna in alla möten redan nu i din […]

Östra Kretsens program