Ingen kategori

Ingen kategori


Svenska Bonsaisällskapet har ett årsmötesevent varje år. Platsen för detta roterar mellan de olika kretsarna vart år. Det normala upplägget är en utställning, en workshop och en demonstration lett av en internationell bonsaimästare. Vid workshopen arbetar ca 8 deltagare under […]

Årsmöte i Bonsaisällskapet


Bonsaibladet nr 3-2022 kommer att ges ut i början av oktober 2022.

Bonsaibladet


Nybörjarkurs genomförs regelbundet i kretsarna. Kontakta kretsansvarig för mer information. I Stockholm minst en gång per år, vanligtvis under våren. Vill du göra en intresseanmälan kan du skicka ett mejl till ostra@bonsaisallskapet.se. Du kan även anmäla dig som medlem för […]

BonsaikursSvenska Bonsaisällskapets Policy angående Coronavirus utbrottet Med anledning av utbrottet av det nya influensaviruset – Coronaviruset ”Covid-19” utger styrelsen i Svenska Bonsaisällskapet (SBS) härmed Policyregler och rekommendationer till medlemmar (och ev. gäster) som besöker möte i Sällskapets regi (speciellt inomhus […]

Svenska Bonsaisällskapets policy angående Coronaviruset


Om du vill veta mer vad som händer i kretsarna så kontakta gärna kretsansvariga på respektive krets. Titta i fliken “krets” i “om sällskapet”.

Kretsmöten


Full information finner du i “sällskapet, om oss” som finns i fliken “om sällskapet”. Här finner du snabbinfo: Medlemsavgifter per kalenderår 400:– Vuxna 125:– Barn och ungdomar under 18 år. 550:– Familj (2 röstberättigade personer / 1 tidning) Betalning sker […]

Hur blir man medlem i Bonsaisällskapet?Årsplaneringen östra kretsen 2024: Årets planerade aktiviteter: Här följer en planering över årets möten och aktiviteter. Möteskallelser (via bokat.se) skickas ca tre veckor före möte med påminnelse under veckan innan men lägg gärna in alla möten redan nu i din […]

Östra Kretsens program


Svenska Bonsaisällskapets (SBS) Integritetspolicy. Från och med 25 maj 2018 trädde den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Medlemmar i SBS kan läsa i Medlemshörnan om SBS integritetspolicy och hur vi hanterar elektroniskt lagrade uppgifter om medlemmarna. Om du redan nu […]

GDPR -Svenska Bonsaisällskapets (SBS) Integritetspolicy.


Föreningens medlemstidning “Bonsaibladet” erhåller alla medlemmar fyra gånger per år. Där kan man läsa om träffar och aktiviteter i föreningen. Medlemmarna delar också med sig av erfarenheter av olika arter och metoder. Ett av skälen till att bli medlem i […]

Bonsaibladet