Nationellt

Information som rör alla


Bonsai-event med årsmöte, workshop och utställning 8-9 september 2024 Etnografiska museet – Djurgårdsbrunnsvägen 34 – Djurgården – Stockholm Program för helgen Fredag 6 september12.00 – 17.00 Iordningsställande av utställningen.19.00 – Samkväm på restaurang i Stockholm. Lördag 7 september10.00 Invigning av […]

Bonsaievent 2024


2023 års Bonsaievent ägde rum på Klossen i Umeå 19 – 20 augusti.Martin Nielsen från Aarhus var inbjuden Mästare. Mer om Martins bonsai finns på ‘BonsaiArtNature’.http://bonsaiartnature.blogspot.com/ Reportage från mötet finns i BonsaiBladet nr3/2023 SBS Årsmötesevent för 2024 kommer att ske […]

Bonsaievent 2023