Årsmötet

information om årsmötet


Bilder från eventet 2019 och information om 2020 års event. 2020 års event och årsmöte kommer att hållas i Stockholm. Vi är bokade i Östasiatiska museet på Skeppsholmen som tidigare år. En arbetsgrupp är formad och en internationell bonsaimästare tillfrågad. […]

Årsmöte och Bonsaievent


Föreningens medlemstidning “Bonsaibladet” erhåller alla medlemmar fyra gånger per år. Där kan man läsa om träffar och aktiviteter i föreningen. Medlemmarna delar också med sig av erfarenheter av olika arter och metoder. Ett av skälen till att bli medlem i […]

Bonsaibladet