Årsmötet

information om årsmötet


Kallelse till Svenska Bonsaisällskapets årsmöte Söndagen den 18:e september klockan 10.00 Stadsbiblioteket. Götaplatsen 3 Göteborg Frågor och motioner från medlemmarna skall vara ordföranden skriftligen tillhanda senast den 15 augusti 2022 Styrelsen Västra kretsen bjuder in till Bonsaievent 17-18 September 2022, […]

2022 års Bonsaievent i Göteborg


Västra kretsen håller nybörjarkurs i Göteborgstrakten den 9-10 april. Man kan vara med en eller två dagar. Dag 1 – inriktning på lövträd. Dag 2 – inriktning barrträd. Kostnad 350 kr/dag eller 550 för båda dagarna och då ingår ett […]

Nybörjarkurs i Västra kretsen


Föreningens medlemstidning “Bonsaibladet” erhåller alla medlemmar fyra gånger per år. Där kan man läsa om träffar och aktiviteter i föreningen. Medlemmarna delar också med sig av erfarenheter av olika arter och metoder. Ett av skälen till att bli medlem i […]

Bonsaibladet