Aktiviteter

info om akiviteter som inte passar in de övriga kategorierna


Pga Corona-pandemin är inte alla kretsarnas program klart. Hör av dig till din krets ordförande om du behöver info om när nästa möte är inplanerat.

Kretsarnas program


Årsplanering östra kretsen 2021 Årets planerade aktiviteter: Här följer en planering över årets möten och aktiviteter. Möteskallelser (via bokat.se) skickas ca tre veckor före möte med påminnelse under veckan innan men lägg gärna in alla möten redan nu i din […]

Östra Kretsens program


Föreningens medlemstidning “Bonsaibladet” erhåller alla medlemmar fyra gånger per år. Där kan man läsa om träffar och aktiviteter i föreningen. Medlemmarna delar också med sig av erfarenheter av olika arter och metoder. Ett av skälen till att bli medlem i […]

Bonsaibladet