Ursprung


BONSAI kommer från början från Kina (tror man)

BONSAI kommer från början från Kina (tror man) och det är där omnämnt i litteraturen så tidigt som på 700-talet. Sen kom odlingsformen ungefär på 1000-talet till Japan där det hela tog fart och utvecklades. Japan är alltså inte ursprungslandet men alltså det land som utvecklat själva konstformen.

Den mest kända gamla japanska bonsaihistorien handlar om en fattig samuraj som på 1200-talet under vintern fick besök av sin länsherre (shogun) och då eldade upp sina bonsaier för att hans shogun inte skulle frysa i samurajens hem – varpå han naturligtvis efteråt frikostigt belönades för sin stora uppoffring!

Till att börja med var bonsaiodling något enbart för överklassen i Japan och det dröjde ända till i början på 1900-talet innan det blev en odlingshobby/konstform för mer vanligt folk. Men det är fortfarande så att precis som att inte alla svenskar odlar rosor, odlar inte alla japaner bonsaier!

Till västvärlden kom bonsaier i början på 1900-talet, men det var först efter 2:a världskriget som intresset tog fart ordentligt. Det berodde på att en hel del hemvändande soldater som varit stationerande i Asien hade blivit ”bitna” av det här med bonsaier och tog med sig idéer och en del träd hem.