Trådlindning


Att man lindar träden för att forma dem och inte för att kväva tillväxten vet ni säkert.

Att man använder eloxerad brun aluminiumtråd istället för koppartråd vet ni säkert också. Anledningen är att koppartråd är mycket dyr, men den är också mer svårarbetad och den går inte att använda fler gånger. Har man väl lindat en gren med koppartråd och den har suttit på ett tag så går det helt enkelt inte att linda av tråden eftersom ”den sätter sig”. Det är visserligen en bra sak ibland – men det blir väldigt dyrt i längden!

Man skall alltså linda en stam, en gren eller en kvist för att få den delen av trädet att växa i den riktning och den form man vill. När skall man då linda trädet? Ja, det finns flera alternativ, som vanligt bl.a. beroende på art och vad man är ute efter, men rent generellt sett kan man säga att bladfällande arter är lämpligt att linda precis innan bladen brutit ut (det är lätt att se var man skall linda och man får inte in några löv i tråden) och barrväxter lindar man på hösten.

Hur länge skall sen tråden sitta kvar? Nu är vi där igen, det beror helt och hållet på art. På barrväxter (förutom lärk) kan man låta tråden sitta 6 mån. till ett år utan problem. Ju äldre trädet är desto längre kan tråden sitta kvar.
På bladväxter beror det helt och hållet på hur fort dom växer till sig och hur känslig barken är. På fikus och lönn t.ex. bör man nog inte låta tråden sitta kvar längre än maximalt en månad. Men kontrollera tråden ofta, märker ni att den börjar sitta hårt åt – linda av den omedelbart. Den får absolut inte skada barken!

Att man sen kanske genast får linda på tråd igen beror på att grenpartiet ”inte satt sig” och med tiden måste alla partier lindas om, även dom på 100-åriga gamla träd! Om inte förlorar bonsaien helt formen eftersom alla växter sträcker sig mot solen och bonsaier är levande växtkraftiga träd.

Hur skall man då linda? Ja, det är svårt att berätta om. Här måste man nog göra lite praktiskt arbete, så kontakta bonsaisällskapet, bli medlem och var med på någon träff så att du får tips av mer erfarna medlemmar.