Näring


Bonsaier behöver precis som alla andra växter näring för att växa och vara friska.

Bonsaier behöver precis som alla andra växter näring för att växa och vara friska. Eftersom bonsaier växer i små krukor som vattnas ofta så lakas näringsämnen snabbt ut. Använder man dessutom en ickeorganisk jordblandning (tex av akadama och grus) så kommer den inte heller hålla kvar några näringsämnen i någon större utsträckning.

Det bästa för en bonsai är om den får lite gödning men ofta. Det finns två enkla metoder för detta. Antingen använder man helt vanlig flytande krukväxtnäring (tex Blomstra). Tag 1 kryddmått näring till 1 liter vatten varje gång du vattnar. Alternativet är att lägga gödningspellets på jordytan (tex Biogold) då kommer lite näring följa med varje gång man vattnar.

 

OBS! den speciella “bonsaigödning” man hittar av olika märken i vanliga blomsteraffärer är oftast inte mer än en svagare och dyrare version av deras vanliga krukväxtnäring.

Till bonsaier använder man vanligtvis en balanserad gödning tex NPK 5-5-5, även en gödning med NPK 7-4-6 räknas som balanserad. N står för kväve P för fosfor och K för kalium. Undvik gödning med allt för högt kväveinnehåll tex NPK 15-5-5 till färdiga bonsaier. Till träd där man önskar snabb tillväxt kan en gödning med högre kväveinnehåll användas.
Under hösten används ibland kvävefri gödning tex NPK 0-10-10 för att träden ska mogna av inför vintern. Kvävefri gödning kan även användas till blommande bonsaier för att stimulera blomningen. Se även till att den näring du använder innehåller mikronäringsämnen.