Jord


JORD

Det är viktigt med en väldränerande och porös jord till bonsaier

Det är viktigt med en väldränerande och porös jord till bonsaier (substrat är oftast ett bättre ord eftersom många jordblandningar paradoxalt nog inte innehåller jord). Är jorden kompakt får rötterna inget syre och riskerar att börja ruttna. Träd har i naturen sina rötter växandes djupt ner i marken, i leraggregat, grus och vulkaniska material som är porösa och inte i det översta jordlagret. Att bonsaier växer i små krukor som måste vattnas ofta gör att en väldränernade jordblandning blir extra viktigt.

Jorden måste sållas för att få bort de minsta och största partiklarna.
Partikelstorleken bör ligga mellan 2-6 mm beroende på krukans storlek.
Ju större kruka desto grövre partiklar kan man använda. De flesta “bonsaier” man hittar i handeln är vanligtvis planterade i styv kompakt lera. Leran förvandals snabbt till något som mest liknar betong., särskilt i vårt torra inomhusklimat och är svår att genomvattna. Anledningen till att bonsaier står i sådan lera är att de odlas i lera på stora fält i Asien. Sedan grävs en klump upp som mer eller mindre tryckts ner i krukan. Ibland hittar man träd omplanterade i oftast dålig jord eller grov sand. I det sistnämnda fallet kan trädet fått torkskador om det inte vattnats rätt under tiden hos grossisten eller handlaren. Även i de fall där leran är utbytt kan den inre delen av jordklumpen bestå av lera, vilket inte alls är bra för trädet.

Substrat som går att använda till bonsai är bla:

Grus
Köp i akvariebutiker eller från ett sandtag. Grus som används för sandning på vintern kan innehålla salt vilket är skadligt för trädet.

Pimpsten
Relativt svårt att få tag på, oftast kan man endast köpa större kvantiteter.

Akadama
Japansk granulerad lera, Double Line Brand rekommenderas.

Kiryu
Japanskt vulkaniskt substrat, särskilt lämpligt för barrträd.

Bränd lera
I Sverige är det lättaste sättet att få tag på bränd lera att köpa kattsand, ej klumpbildande!

Flisad bark
Måste också vara av rätt storlek, 2-6 mm. Grov orkidéejord går inte att använda.

Barkmull
Ska vara ogödslad.

Blomjord
Hasselforsgarden med lecakulor rekommenderas, blomjord går ej att sålla.

Färsk vitmossa
Det som man lägger kring ljusstakar vid jul är inte vitmossa utan en lav som inte går att använda till bonsai.

Dessa olika substrat blandas eller används separata för att få en väldränerande men samtidigt vattenhållande jordblandning. Att använda rent grus är inte lämpligt, det kan lätt bli för torrt. Det är inte heller bra att använda ren blomjord, det kommer bli för blött och kompakt. Vissa substrat som tex akadama är både väldränerande och vattenhållande och då kan det användas rent.

Några tips på olika jordblandningar är bla:

  • 1/2 akadama, 1/2 kiryu
  • 1/3 grus, 1/3 akadama, 1/3 pimpsten
  • 1/3 grus, 1/3 akadama, 1/3 blomjord
  • 1/3 kattsand, 1/3 grus, 1/3 barkmull
  • 1/2 blomjord, 1/2 grus

Det är ingen överdrift att säga att det finns lika många jordblandningar som det finns bonsaiodlare, och alla har sin eller sina favoriter. Som nybörjare är man tvungen att testa sig fram till man hittar en blandning som passar. Vilken jordblandning man ska använda beror på en mängd faktorer som trädart (tallar tål torka bättre medan tex pil behöver mycket fukt). Mikroklimat är en annan faktor. En bonsai som står på en skuggig vindskyddad plats torkar inte lika snabbt som ett träd som står i stekande sol under hela dagen och är utsatt för vind. Givetvis påverkar också odlarens möjlighet att vattna. Använder man automatbevattning kan jordblandningen vara mycket väldränernade, vilket inte är möjligt om man enbart har möjlighet att vattna en gång om dagen.

Organiska substrat som blomjord är bra om man behöver en jordblandning som håller sig fuktig länge. Däremot ökar risken för rotröta och dessutom har organiska substrat en ur bonsaisynpunkt negativ inverkan på rottillväxten. Rötterna växer sig långa vilket är problematiskt vid omplantering och rotbeskärning om man tvingas klippa bort en stor del av rotsystemet. Det kan försvaga bonsaien och i värsta fall dör den. Icke organiska jordblandningar ger ett kompaktare och mer välförgrenat rotsystem men kräver samtidigt mer uppmärksamhet av odlaren så att inte växten torkar och dör.