Frågor & svar


Frågor & svar
Här kanske du får svar på några av dina frågor annars kan du gå till vårt forum och läsa

Vad betyder bonsai?
Det japanska ordet betyder egentligen “planta i skål”, men det används både som beteckning för miniatyrträd och beteckning för själva konstformen som sådan.

Var och när uppkom bonsai?
Tekniken att kontrollera storlek och tillväxt på träd är mycket, mycket gammal. I Kina runt 1000-talet nyttjades dessa tekniker för att producera estetiska växter, men det var senare i Japan det hela utvecklades till en konstform. Till västvärlden kom bonsai i slutet av 1800-talet, men det var först efter 2:a världskriget som intresset tog fart och utvecklades i USA och på kontinenten.

Tar det lång tid att odla bonsai?
Nybörjaren har en förmåga att fixera sig vid åldern på bonsai. Visserligen ska bonsai ge ett intryck av gamla träd, men skickligheten i konsten är att utveckla intrycket av hög ålder på förhållandevis kort tid. Det finns många riktigt vackra bonsaier som odlats i kruka under endast 5-10 år. Med lite möda kan man faktiskt skaffa sig en fin samling på bara några år. Uppväxt- och grundformningstiden är också den period som många bonsaiodlare tycker är den mest spännande och roliga. Det är ju då man får utlopp för sin personliga kreativitet!

Är bonsai en speciell art?
Nej, det är helt vanliga träd och buskar som tränats till sina vackra former och som hålls i miniatyrstorlek genom speciell odlingsteknik i kombination med kontrollerad beskärning, formlindning och plantering i små krukor. Inomhus kan man ha småbladiga fikusar, myrten murraya och liknande. Utomhus kan man t. ex. odla tall, en, lärk, björk, bok, ek och lönn.

Måste man kunna en massa om trädgårdsodling?
Många bonsaientusiaster börjar med liten eller ingen erfarenhet av trädgårdsarbete och finner till sin glädje att de tack vare sitt bonsaiintresse får en stor allmän trädgårdskunskap. En bra grundläggande bonsaibok har man dock definitivt nytta av.

Är det dyrt med bonsai?
Att köpa färdiga importerade bonsaier kan bli mycket kostsamt. Det går dock alldeles utmärkt att ta växter direkt från naturen (med markägarens tillstånd förstås) eller invanda vanliga krukväxter eller plantskolealster och skapa bonsai av dessa

Är en bonsai värdefull?
Värdet på en bonsai beror på ett flertal saker. Art, artistiskt utförande, ålder och om den är kultiverad eller vildvuxen. De mest värdefulla är träden som grävts upp i naturen och sedan tränats till vackra bonsaier. Värdet ökar sedan under årens gång. Storleken har ingen betydelse, en 3 cm hög bonsai kan vara mycket mer värd än ett 75 cm högt träd.

Hur håller man bonsai små?
Det är en kombination av flera saker. Beskärning av skott, grenar, stam, knoppar och rötter. Kontrollerade gödselgivor och det faktum att de är planterade i små krukor. Alla dessa faktorer begränsar tillväxten och får träden att bibehålla sin ringa storlek.

Hur stor ska en bonsai vara?
Storleken bestämmer du själv. Du kan odla allt från centimeterhöga till meterhöga träd. Storleken brukar man anpassa till sin smak och efter det utrymme man har tillgång till.

Måste man ha en trädgård?
Nej! För utomhusarter behöver du visserligen en plats ute, men en balkong eller altan räcker. Vissa av dessa träd bör också ha tillgång till frostfri vinterförvaring. Inomhusarter behöver bara ett ljust och luftigt fönsterbräde året om.

Vad ska man använda för jord till bonsai?
Generellt används vanlig planteringsjord utblandad 50/50 med grov sand, med en partikelstorlek på 3 – 5 mm. Sålla bort de mindre partiklarna med hjälp av ett durkslag. De flesta importerade bonsaier som säljs är dock planterade i lera Anledningen är att det är jord som är lämplig i Asiens fuktiga klimat. I Sveriges torra klimat förvandlas denna lera till något cementliknande och trädet dör så småningom.
Ibland är träden planterade i  kompakt torv som är lika olämplig. Plantera därför om inköpta importerade träd omedelbart!
Det är av största betydelse att jorden är genomsläpplig.

Kan vilken växt som helst användas till bonsai?
Bonsai betyder ju “planta i skål” så enligt den definitionen går det bra. Men traditionellt är det ett moget uppvuxet träd i kruka. Så om du vill göra en “riktig” bonsai ska du använda arter som får förvedade stammar och grenar.

Behöver man speciella verktyg?
De flesta bonsaiodlare verkar fantasirika och har lätt att hitta de mest otroliga saker att använda inom sin odling, men riktiga verktyg gör naturligtvis arbetet lättare. En lämplig grundutrustning är: en bonsaitång med snedställda skär, en bra bonsaisax, en vass kniv samt bonsaitråd.

Vad odlar man bonsai i för typ kruka?
Till att börja med använder man vanliga plast- eller lerkrukor. När träden så småningom formats och förfinats planteras de i speciella bonsaikrukor. För en bonsais helhetsintryck är krukan mycket viktig. och den väljs alltid till trädet och inte tvärt om.

Använder man koppartråd till att kväva tillväxten?
Nej, absolut inte! För det första används vanligtvis inte koppartråd utan brun eloxerad aliminiumtråd. Den är betydligt billigare, mer lättarbetad och kan återanvändas. Dessutom så används tråden till att få grenar, kvistar och stam att växa i den riktning och i den form man vill – den får på inga villkor sitta på så länge att den skadar barken på trädet!

Hur sköter man en bonsai?
Alla bonsaier behöver vattnas och gödslas omsorgsfullt. De måste få växa annars dör de. Vattningen måste ske innan jorden torkat ut, vilket betyder allt från 2 gånger om dagen till 2 gånger i veckan beroende på art, storlek och placering. Vad gäller gödslingen så är vanligt flytande krukväxtmedel alldeles utmärkt. Man kan generellt säga att en lämplig dosering för en bonsai under uppväxt är halva styrkan av vad som rekommenderas på förpackningen dubbelt så ofta. Idag gödslar många genom att tillsätta ett kryddmått flytande växtnäring per liter vatten vid varje vattnig. Träd som fortfarande står kvar i stora träningskrukor gödslas som vanliga krukväxter.

Är det bäst att börja med frö eller stickling?
Varken det ena eller det andra! Bäst är istället att börja med en uppvuxen planta som man “klipper ner” och samtidigt formar till en potensai (=blivande bonsai). På så sätt tjänar man massor av år.

Måste jag beskära – och hur beskär man en bonsai?
Bonsai måste beskäras ! Gör du inte det blir det snart en krukväxt eller buske i en bonsaikruka. Här gäller olika regler för olika arter så det bästa du kan göra är att gå en nybörjarkurs samt studera bra bonsaiböcker.
Det är viktigt att inte klippa oplanerat litet hur som helst utan ha ett tydligt syfte med varje ingrepp.

Hur och var kan man lära sig om bonsai?
SVENSKA BONSAISÄLLSKAPET ordnar regelbundet nybörjarkurser runt om i Sverige och har också ett ganska omfattande bibliotek. Du kan även få hjälp med dina träd på medlemsmöten av mer erfarna bonsaiutövare.