Bonsaiens uppbyggnad


För att en växt ska se ut som ett litet träd i miniatyr finns det någragrundläggande idéer att luta sig mot.

Den grundläggande formen

En enkel riktlinje är att en bonsai ska ha formen av en assymetrisk triangel. Den tänkta triangeln uppfattas både när man ser trädet framifrån, ovanifrån och från sidan.

Toppen
 Det är viktigt med en enda topp på en bonsai (inte att förväxla med kvaststilen, se stilformer). Toppen kan vara triangulär och spetsig vilket passar barrträd och yngre träd, eller vara rundad  vilket passar äldre träd och lövträd. Toppen får gärna luta något mot åskådaren, den ska absolut inte söka sig bort. I toppen kan grenar även växa rakt mot åskådaren.

Grenarna
Grenarna ska vara jämt fördelade runt stammen i nivåer men inte mer än en gren per nivå. Det innebär att den första grenen tex växer åt höger, nästa åt vänster och följande bakåt. Detta upprepas upp till toppen där grenarna även kan växa framåt.
Sidogrenarna bör växa snett framåt. Den första grenen bör vara placerad ca 1/3 upp på stammen. Den grenen är också den kraftigaste och har samma riktning som toppen på trädet. Grenarna ovanför denna ska vara allt kortare och tunnare ju högre upp de finns.

Stammen
Stammen på en bonsai kan både vara rak, lutande eller med kurvor. Det viktiga är att den smalnar av från en bred bas upp mot toppen. De nedre två tredjedelarna av stammen bör vara väl synliga så att man kan följa trädets rörelse. Grov mogen bark är eftertraktat eftersom det ger ett intryck av ett gammalt träd i naturen.

Ytliga rötter
De ytliga rötterna, eller nebarin, är viktiga för en bonsai. De förankrar trädet i jorden visuellt vilket ger både stabilitet och en känsla av ålder.

Krukan
Krukan är inte bara det kärl som trädet växer i. Det har en avgörande roll i bonsaiens framtoning. En enkel grundregel är att krukans bredd ska vara 2/3 av stammens höjd. Krukans djup bör motsvara stammens tjocklek. Krukan kan både vara glaserad i olika färger, vilket passar lövträd bäst, eller oglaserad i nyanser av brunt och grått, vilket passar barrträd bäst. Trädet bör inte stå mitt i krukan utan något åt ena sidan.