Bonsaiskolan


Till att börja med så betyder ordet BONSAI ordagrant översatt växt i skål (BON=skål och SAI=växt),

Numera helt synonymt med själva odlingsformen av miniatyrträd i vackra krukor.

Det finns olika sätt att förhålla sig till BONSAI; antingen kan man se det som en ren hobbyodling, eller som en konstform, eller kanske vara mest intresserad av den österländska traditionen och mystiken runt bonsai. Alla synsätt är dock helt OK inom Bonsaisällskapet, även om det är vanligast med en blandning av synsätten.

Det absolut viktigaste och faktiskt det som bonsaiodling går ut på är dock att en BONSAI, i liten skala, alltid skall ge en vision av ett fullväxt träd – glöm inte detta!

BONSAIODLING IDAG

När ni nu fått ett litet smakprov på den historiska bakgrunden kan vi gå in på vad BONSAI egentligen betyder för oss odlare idag.

Till att börja med kan vi konstatera att det är helt vanliga vedartade växter vi använder – en BONSAI är alltså INTE någon specifik art på något sätt. Detta är tyvärr en av de vanligaste myterna runt bonsaiodling.

Företrädesvis använder man förstås småbladiga eller småbarriga arter så att träden skall bli så proportionella som möjligt. Här är det dock så att när man med tiden lär sig att se bonsaiodling mer som en konstform kan man t.ex. låta ett oproportionerligt stort blad symbolisera en hel klunga med löv (alltså precis som man använder symbolik i vanlig konst).