Bli medlem


Medlemsavgifter per kalenderår

375:– Vuxna
125:– Barn och ungdomar under 18 år.
500:– Familj (2 röstberättigade personer / 1 tidning)

Betalning sker till Plusgiro konto 4190881-5
Ange namn, personnummer och vilken krets du vill tillhöra på betalningen.
Skicka även ett mail till kassören med namn,adress, telefon och mail till bli_medlem@bonsaisallskapet.se
Glöm inte att registrera dig på hemsidan så att sitetmaster ge dig tillgång till hemsidorna.
Om du stöter på problem med registreringen så skicka ett mail till .sitemaster@bonsaisallskapet.se.

Svenska Bonsaisällskapet är indelat i fyra kretsar: Södra (Skåne), Västra (Göteborg), Östra (Stockholm) och Norra (Umeå).