Bli medlem


Medlemsavgifter per kalenderår

400:– Vuxna
125:– Barn och ungdomar under 18 år.
550:– Familj (2 röstberättigade personer / 1 tidning)

Betalning sker till Plusgiro konto 4190881-5 eller så kan du swish på nr 1235 393657.
Ange namn, personnummer och vilken krets du vill tillhöra på betalningen.
Skicka även ett mail till kassören med namn, adress, telefon och mail till bli_medlem@bonsaisallskapet.se
Glöm inte att registrera dig på hemsidan så att sitetmaster kan ge dig tillgång till medlemssidorna på hemsidan.
Om du stöter på problem med registreringen så skicka ett mail till sitemaster@bonsaisallskapet.se.

Svenska Bonsaisällskapet är indelat i fyra kretsar: Södra (Skåne), Västra (Göteborg), Östra (Stockholm) och Norra (Umeå).