Meith


Om Meith

Har arbetat med bonsai sedan 1998.

Bonsaibladet nr 3-2022 kommer att ges ut i början av oktober 2022.

Bonsaibladet


Kallelse till Svenska Bonsaisällskapets årsmöte Söndagen den 18:e september klockan 10.00 Stadsbiblioteket. Götaplatsen 3 Göteborg Frågor och motioner från medlemmarna skall vara ordföranden skriftligen tillhanda senast den 15 augusti 2022 Styrelsen Västra kretsen bjuder in till Bonsaievent 17-18 September 2022, […]

2022 års Bonsaievent i Göteborg