Meith


Om Meith

Har arbetat med bonsai sedan 1998.

2023 års Bonsaievent ägde rum på Klossen i Umeå 19 – 20 augusti.Martin Nielsen från Aarhus var inbjuden Mästare. Mer om Martins bonsai finns på ‘BonsaiArtNature’.http://bonsaiartnature.blogspot.com/ Reportage från mötet finns i BonsaiBladet nr3/2023 SBS Årsmötesevent för 2024 kommer att ske […]

Bonsaievent


Bonsaibladet nr 1-2024 kommer att ges ut i mars 2024.

Bonsaibladet