Årsmöte i Bonsaisällskapet


Svenska Bonsaisällskapet har ett årsmötesevent varje år. Platsen för detta roterar mellan de olika kretsarna vart år.

Det normala upplägget är en utställning, en workshop och en demonstration lett av en internationell bonsaimästare. Vid workshopen arbetar ca 8 deltagare under ledning av årets bonsaimästare, denna workshop är publik och de som vill kan följa utvecklingen där erfarna bonsaiutövare formar egna träd till små mästerverk. Eventet är öppet för alla.

Vid demonstrationen är det den inbjudna bonsaimästaren som inför publiken grundformar ett träd till en bonsai.

De utställda träden bedöms även och de som anses de bästa i varje kategori (tex barrträd, lövträd mm) får en utmärkelse. Dessa och övriga träd bedöms och får förslag till vidare utveckling.

Vid mötet avhandlas även årsmötet i föreningen.

2023 års årsmötesevent kommer att ske i Umeå 19-20 augusti. Detaljer om eventet kommer så småningom att publiceras.