Svenska Bonsaisällskapets policy angående Coronaviruset


Svenska Bonsaisällskapets Policy angående Coronavirus utbrottet

Med anledning av utbrottet av influensaviruset – Coronaviruset ”Covid-19” utger styrelsen i Svenska Bonsaisällskapet (SBS) härmed Policyregler och rekommendationer till medlemmar (och ev. gäster) som besöker möte i Sällskapets regi (speciellt inomhus aktiviteter).

Då den nuvarande covid pandemin har klingat ut gäller dessa regler om en ny influensavåg/ pandemi skulle utbrista.

De medlemmar som besökt länder/områden med hög risk enligt folkhälsomyndigheterna eller har nära relationer till någon/några som nyligen besökt dessa skall iaktta största försiktighet gällande besök i SBS aktiviteter och möten.

  • Medlemmar som besökt de riskområden som Folkhälsomyndigheten pekat ut skall inte komma på möte inom 2 veckor efter hemkomst från sin resa (oavsett om de har symptom eller ej).
  • Medlemmar (utan symptom) med anhöriga som återvänder från högriskområdena skall följa dessa råd:
  • Om din anhörig inte visar symptom, kan du gå till möte
  • Om din anhörig visar symptom, ska du stanna hemma 
  • Om din anhörig visar symptom, men är testad negativt, kan du komma på möte
  • Om din anhörig visar symptom och har testat positivt, stannar du hemma och följer de instruktioner som ges av smittskyddsläkare/smittskyddsinstitutet
  • Medlemmar som kommer på möten bör tänka på att iaktta god hygien:

Tvätta händerna ofta!

Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten. Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket!

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Rör inte ansiktet med otvättade händer

En av de vanligaste smittvägarna är via ögonen.

  • Vid möten skall handsprit finnas tillgängligt om ej möjlighet till att tvätta händerna finns
  • Vi bör inte heller ta varandra i hand under en tid framöver. Det kan räcka med att hövligt buga. Håll avstånd på minst 1,5 meter från varandra.

Besluten är fattade utifrån en försiktighetsprincip och för att värna våra medlemmars hälsa och om vi alla iakttar dessa regler bör vi kunna avnjuta våra möten i lugn och ro med minimerad risk.

Länk till Folkhälsomyndigheten:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/