Östra Kretsens program


Årsplanering östra kretsen 2021

Årets planerade aktiviteter:

Här följer en planering över årets möten och aktiviteter. Möteskallelser (via bokat.se) skickas ca tre veckor före möte med påminnelse under veckan innan men lägg gärna in alla möten redan nu i din kalender.
Under mötet i november planerade vi teman för våra ordinarie möten så de ska bli givande. Tanken är att vi alla bidrar till innehållet genom att turas om att förbereda material på temat för dagen. Det kan vara en samling bilder, video eller en enklare presentation med tidsåtgång ca 30-45 min. Möten är alltid kl 10-14 lördag alt. söndag, med arbete på medhavna träd övrig tid.
Mötesvärdar och teman för kommande möten planeras in och tydliggörs i kallelser för att locka fler medlemmar till kretsmöten.
Möten anpassas efter hand till situationen kring Corona-pandemin. Se info inför resp kretsmöte.

24 jan (inställt)

Bonsaimöte, tema: Kruktillverkning raku (Meith)

20-21 febr

The Trophy, mässa Belgien. Digitalt på Brunnsviken (Torsten)

20 febr

Bonsaimöte, tema: The Trophy + Fotografering av bonsai (Christer)

21 mars

Bonsaimöte, tema: Rakubränning & Helhet för en välmående bonsai (Fredrik/Meith)

25-28 mars

Mässan, Nordiska trädgårdar. Digitalt föredrag ca 15 min (Claudio)

17 april

Bonsaimöte, tema: Omplantering & placering i kruka (Björn)

25 april

Gemensam yamadori-jakt (Joakim)

15 maj

Nybörjarkurs (Torsten)

9-30 maj

Miniutställning Brunnsvikens trädgård (Fredrik)

Bonsaimöte, tema: Negativ space – “less is more”. Uppföljning fotografering (Fredrik/Christer)
20 Nov Bonsaimöte, tema: Japanresa (Jonatan) och planering 2022

5 juni

Bonsaimöte, tema: Artfördjupning tex lönn (Javier)

19 Juni

Bonsai-auktion (Fredrik)

Xx augusti

Årsmöte Södra kretsen

11-12 sept

Scandinavian Bonsai Retreat 4, Älvdalen (Mästare?)

18 sept

Bonsaimöte, tema: Bending (Ingvar)

24 okt

Bonsaimöte, tema: Negativ space – “less is more”. Uppföljning fotografering (Fredrik/Christer)

20 nov

Bonsaimöte, tema: Japanresa (Jonatan) och planering 2022

Förslag på kommande teman för 2021/2022
Hormon  (Sergey)

Östra Kretsens kretsordförande visar hur man böjer en kraftig tallstam