Östra Kretsens program


Årsplaneringen östra kretsen 2024:

Årets planerade aktiviteter:

Här följer en planering över årets möten och aktiviteter. Möteskallelser (via bokat.se) skickas ca tre veckor före möte med påminnelse under veckan innan men lägg gärna in alla möten redan nu i din kalender.
Under mötet i november planerade vi teman för våra ordinarie möten det kommande året så de ska bli givande. Tanken är att vi alla bidrar till innehållet genom att turas om att förbereda material på temat för dagen. Det kan vara en samling bilder, video eller en enklare presentation med tidsåtgång ca 30-45 min. Möten är alltid kl 10-14 lördag alt. söndag, med arbete på medhavna träd övrig tid.
Mötesvärdar och teman för kommande möten planeras in och tydliggörs i kallelser för att locka fler medlemmar till kretsmöten.
Se info inför resp kretsmöte.

 Kommande aktiviteter under 2024, (programansvarig i parentes):

13 januari         Bonsaimöte, tema: Kruktillverkning Raku, i Gustavsberg  (Meith)

17-18 februari  The Trophy, mässa Belgien

09 Mars           Bonsaimöte, tema: Trädens vintervila och uppvaknande (Sergey). Förberedelse utställningen Nordiska Trädgårdar, Älvsjö (Claudio)

20 -24 mars     Mässan, Nordiska trädgårdar, Älvsjö (Claudio). 20 mars bygger vi utställningen, 21 – 24 mars utställning, 24 mars demonterar vi utställningen. Anmäl intresse att delta och/eller ställa ut träd till Claudio.

21 April           Bonsaimöte, tema: Mossor och lavar samt omplantering (Sergey/ Björn).

4 Maj               Gemensam trädgårds yamadori-jakt, Hagtornsgrävning häck, Niwaki, Valla norr om Katrineholm (Jonatan) 

25 Maj             Nybörjarkurs (Torsten), Etnografiska museet, Stockholm. 10.00-16.00. Öppet för allmänheten 13-16.

09 Juni             Bonsai-auktion (Fredrik/Jonatan)

17 augusti        Träff hos Claudio, förberedelse av träd inför utställning, Vård av stands, plats nära Mariefred (Claudio) 

7-8 september  Årsmöte, Östra kretsen ansvarar, Etnografiska museet. 

13 okt              Bonsaimöte tema Rakubränning av alster gjorda under våren, plats meddelas senare, (Meith)

26 Nov            Bonsaimöte: Säsongsavslutning och planering av nästa år samt arbete med egna träd

Östra Kretsens kretsordförande visar hur man böjer en kraftig tallstam