Månadsmötet i Västra kretsen ändrad


Västra kretsens månadsmöte tidigare planerad till den 30 maj kommer att ersättas med en workshop. Tid och plats meddelas senare.