Årsmöte och Bonsaievent 2020


2020 års event och årsmöte kommer att hållas i Stockholm 28-30 augusti 2020. Vi är bokade i Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34, Djurgården, Stockholm.

Program för helgen

Fredag 28 augusti
12.00 – 17.00 Iordningsställande av utställningen.
19.00 – Samkväm på restaurang i Stockholm.

Lördag 29 augusti
10.00 Invigning av utställningen.
10.30 – 17.00 Workshop med Rafael Torres för 8 deltagare.
17.00 Utställningen stängs för dagen.
18.00 Gemensam middag på museet.

Söndag 30 augusti
10.00 – 11.00 Årsmöte.
11.00 Utställningen öppnar.
11.00 – 12.00 Kommentar av de utställda träden av Rafael Torres.
12,00 – 13,00 Lunch.
13.00 – 17.00 Demonstration av Rafael Torres.
17.00 Utställningen stängs.

Anmälan av träd till utställningen

Den som önskar ställa ut träd på utställningen ombeds kontakta Fredrik Larsson i förhand. Skicka ett mejl till bf.larsson@gmail.com med bilder på trädet ur 3 vinklar (framifrån, från sidan, uppifrån) för att en utställningskommitté ska kunna välja vilka träd som ska delta i utställningen. Ange ”bonsaiträd” i titeln i mejlet. Deadline – 1 augusti.

De träd som kommittén har valt (7 augusti) ska vara genomarbetat och färdigt för utställning med tillhörande accent, ska ha en väl vald kruka (gärna insmord) och rengjort substrat (gärna enhetligt alt mossa).

Vi behöver veta latinska och svenska namnet på träden, ursprung
(t ex yamadori, inköpt i Japan.., plantskola…), kruka (ursprung om det är känt, krukmakare om det är känt mm) för att tillveka etiketter till utställningen.

Anmälan till workshopen och kvällsaktivitet

Workshop för erfarna medlemmar med Rafael Torres Kostnad 800 kr. Utökad tid till ca 6,5 timmar för möjlighet att slutföra ett mer omfattande arbete. Antalet deltagare är begränsat till 8 deltagare så att det blir så givande som möjligt. Det är ”först till kvarn” principen som gäller. Du tar med dig eget växtmaterial, egna verktyg och tråd. (Tråd och verktyg kommer också finnas att köpa vid behov). Anmälan sker via mail till Fredrik Larsson bf.larsson@gmail.com. Betalning (800 kr, bindande) görs till Svenska Bonsaisällskapets Plusgiro 4190881-5. Alternativt Swish: 1235 3936 57. Glöm ej att ange namn och att det gäller workshopen.
Sista anmälningsdag: 1 augusti.

”Get together” informell middag på restaurang i Stockholm för de som vill. Start fredagen 28 augusti kl 19.00. Detaljer meddelas senare. Anmäl intresse så vi kan stämma av anmälan och önskemål om ev. specialkost.
Deadline 1 augusti.

Kvällsaktivitet lördag kväll klockan 18.00
Kommer att hållas på restaurangen i museet. Kostnad ca 300 kr. Föranmälan görs genom betalning av 100 kr till Svenska Bonsaisällskapets Plusgiro 4190881-5. Alternativt Swish: 1235 3936 57. Resterande kostnad betalas på plats.

Skicka anmälan om restaurangbesöken till:
Torsten Ryman, torsten.ryman@gmail.com
anmäl om det är fredag/lördag och önskemål om ev. specialkost.
Deadline 1 augusti.

Försäljning
i anslutning till utställningen är tillgänglig för de som önskar sälja bonsaier/verktyg/tråd, mm. Bord finns tillgängliga. Vänligen kontakta Fredrik Larsson, e-mail bf.larsson@gmail.com vid önskemål om försäljning så vi kan förbereda ert bord och koordinera försäljningen.

Utställning, demonstrationen och workshopen är öppen för allmänheten att beskåda. Endast årsmötet är förbehållet medlemmar i Svenska Bonsaisällskapet. Inträde till museet är gratis.

Sällskapet kommer att följa de regler som det aktuella läget kräver i Corona-tider.