Bonsai-event med årsmöte, workshop och utställning 8-9 september 2024 Etnografiska museet – Djurgårdsbrunnsvägen 34 – Djurgården – Stockholm Program för helgen Fredag 6 september12.00 – 17.00 Iordningsställande av utställningen.19.00 – Samkväm på restaurang i Stockholm. Lördag 7 september10.00 Invigning av […]

Bonsaievent 2024


Hitintills planerad verksamhet i södra kretsen är 24 mars med workshop som inleds med en genomgång av val av krukor till olika bonsaiträd. 20 april åter workshop. 18 maj i Höör talar vi om luftavläggarinfo då det är bra tid […]

Södra kretsens program våren 2024


2023 års Bonsaievent ägde rum på Klossen i Umeå 19 – 20 augusti.Martin Nielsen från Aarhus var inbjuden Mästare. Mer om Martins bonsai finns på ‘BonsaiArtNature’.http://bonsaiartnature.blogspot.com/ Reportage från mötet finns i BonsaiBladet nr3/2023 SBS Årsmötesevent för 2024 kommer att ske […]

Bonsaievent 2023Nybörjarkurs genomförs regelbundet i kretsarna. Kontakta kretsansvarig för mer information. I Stockholm minst en gång per år, vanligtvis under våren. Vill du göra en intresseanmälan kan du skicka ett mejl till ostra@bonsaisallskapet.se. Du kan även anmäla dig som medlem för […]

Bonsaikurs


Full information finner du i “sällskapet, om oss” som finns i fliken “om sällskapet”. Här finner du snabbinfo: Medlemsavgifter per kalenderår 400:– Vuxna 125:– Barn och ungdomar under 18 år. 550:– Familj (2 röstberättigade personer / 1 tidning) Betalning sker […]

Hur blir man medlem i Bonsaisällskapet?


Årsplaneringen östra kretsen 2024: Årets planerade aktiviteter: Här följer en planering över årets möten och aktiviteter. Möteskallelser (via bokat.se) skickas ca tre veckor före möte med påminnelse under veckan innan men lägg gärna in alla möten redan nu i din […]

Östra Kretsens programSvenska Bonsaisällskapets (SBS) Integritetspolicy. Från och med 25 maj 2018 trädde den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Medlemmar i SBS kan läsa i Medlemshörnan om SBS integritetspolicy och hur vi hanterar elektroniskt lagrade uppgifter om medlemmarna. Om du redan nu […]

GDPR -Svenska Bonsaisällskapets (SBS) Integritetspolicy.


Föreningens medlemstidning “Bonsaibladet” erhåller alla medlemmar fyra gånger per år. Där kan man läsa om träffar och aktiviteter i föreningen. Medlemmarna delar också med sig av erfarenheter av olika arter och metoder. Ett av skälen till att bli medlem i […]

Bonsaibladet