Södra kretsen inbjuder till BonsaiEvent med workshop den 28-29 augusti 2021 i Malmö på Folkets Hus i Limhamn, Linnégatan 61 Kontaktperson Maria Arborelius,  maria.arborelius@gmail.com Fredag 27 augustiKl 12.00-17.00 Iordningsställande och förberedelser inför utställningen.Kl 19.30 För intresserade gemensam måltid i Limhamn. Anmäl […]

Årets BonsaiEvent 2021


Svenska Bonsaisällskapets Policy angående Coronavirus utbrottet Med anledning av utbrottet av det nya influensaviruset – Coronaviruset ”Covid-19” utger styrelsen i Svenska Bonsaisällskapet (SBS) härmed Policyregler och rekommendationer till medlemmar (och ev. gäster) som besöker möte i Sällskapets regi (speciellt inomhus […]

Svenska Bonsaisällskapets policy angående CoronavirusetFull information finner du i “sällskapet, om oss” som finns i fliken “om sällskapet”. Här finner du snabbinfo: Medlemsavgifter per kalenderår 400:– Vuxna 125:– Barn och ungdomar under 18 år. 550:– Familj (2 röstberättigade personer / 1 tidning) Betalning sker […]

Hur blir man medlem i Bonsaisällskapet?


Pga Corona-pandemin är inte alla kretsarnas program klart. Hör av dig till din krets ordförande om du behöver info om när nästa möte är inplanerat.

Kretsarnas program


Årsplanering östra kretsen 2021 Årets planerade aktiviteter: Här följer en planering över årets möten och aktiviteter. Möteskallelser (via bokat.se) skickas ca tre veckor före möte med påminnelse under veckan innan men lägg gärna in alla möten redan nu i din […]

Östra Kretsens program  Svenska Bonsaisällskapets (SBS) Integritetspolicy. Från och med 25 maj 2018 träder den nya Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Medlemmar i SBS kan läsa i Medlemshörnan om SBS integritetspolicy och hur vi hanterar elektroniskt lagrade uppgifter om medlemmarna. Om du […]

GDPR -Svenska Bonsaisällskapets (SBS) Integritetspolicy.


Föreningens medlemstidning “Bonsaibladet” erhåller alla medlemmar fyra gånger per år. Där kan man läsa om träffar och aktiviteter i föreningen. Medlemmarna delar också med sig av erfarenheter av olika arter och metoder. Ett av skälen till att bli medlem i […]

Bonsaibladet