Funktionärer


Bonsaisällskapet

info@bonsaisallskapet.se

Styrelsen

Ordförande: Torsten Ryman
ordforande@bonsaisallskapet.se

Vice Ordförande: Mikael Zander
vice_ordforande@bonsaisallskapet.se

Norra kretsen: Eva Selstam
norra@bonsaisallskapet.se

Södra kretsen: Maria Rosberg
sodra@bonsaisallskapet.se

Västra kretsen: Dan Petterson
vastra@bonsaisallskapet.se

Östra kretsen: Jonas Sandell

ostra@bonsaisallskapet.se

Kassör: Björn Johnsen
kassor@bonsaisallskapet.se

Sekreterare: Brian Ashley
sekreterare@bonsaisallskapet.se

Suppleanter: Johan Bengtsson, Bengt Stoltz

Övriga

Bonsaifrågor
 Ställ frågan i vår facebook grupp

Webbredaktör: Meith Fagerqvist
webb@bonsaisallskapet.se

Webbmaster: Mikael Zander
sitemaster@bonsaisallskapet.se

Revisorer

Georg Dester
Jörgen Lemming

Bibliotek

Big Almström
big@bonsaisallskapet.se


Valberedning

Joachim Bondesson
Anna Lindmark