Funktionärer


Bonsaisällskapet

info@bonsaisallskapet.se

Styrelsen

Ordförande: Torsten Ryman
ordforande@bonsaisallskapet.se

Vice Ordförande: Mikael Zander
vice_ordforande@bonsaisallskapet.se

Norra kretsen: Eva Selstam
norra@bonsaisallskapet.se

Södra kretsen: Maria Arborelius
sodra@bonsaisallskapet.se

Västra kretsen: Dan Petterson
vastra@bonsaisallskapet.se

Östra kretsen: Jonas Sandell

ostra@bonsaisallskapet.se

Kassör: Georg Dester
kassor@bonsaisallskapet.se

Sekreterare: Brian Ashley
sekreterare@bonsaisallskapet.se

Suppleanter: Johan Bengtsson, Jörgen Sagerfors

Övriga

Bonsaifrågor
Ställ frågan i vår facebook grupp

Webbredaktör: Meith Fagerqvist
webb@bonsaisallskapet.se

Webbmaster: Mikael Zander
sitemaster@bonsaisallskapet.se

Revisorer

Joachim Bondeson
Jörgen Lemming

Håkan Bengtsson (suppleant)

Bibliotek

Big Almström
big@bonsaisallskapet.se


Valberedning

Anna Lindmark
Claudio Estrada
Iwona Waldman