Årsmötet

information om årsmötet


Tony Tickle, demonstratör vid årets Bonsaievent i Umeå. Årets Bonsaievent och årsmöte i Umeå blev mycket lyckat och Tony Tickle hade en pedagogisk workshop och demo som var uppskattad.

Årsmöte och Bonsaievent 2019


Föreningens medlemstidning “Bonsaibladet” erhåller alla medlemmar fyra gånger per år. Där kan man läsa om träffar och aktiviteter i föreningen. Medlemmarna delar också med sig av erfarenheter av olika arter och metoder. Ett av skälen till att bli medlem i […]

Bonsaibladet