Meith


Om Meith

Har arbetat med bonsai sedan 1998.

Under våren 2019 planerar vi aktiviteter på söndagarna 3 februari, 10 mars samt 14 april. Vi kommer att träffas kl 13 i lokalen på Kulturhuset Klossen, Ekonomistråket 6, Umeå. Klossen tillhör Studiefrämjandet och ligger alldeles bakom, dvs söder om, Ålidhems […]

Norra kretsens program