Norra kretsens program


Två tillfällen inplanerade i Norra kretsen.

Söndag 9 september kl 13, i KBC-huset på universitetet

 

Söndag 7 oktober träff kl 13, på Klossen, Ålidhem

Alla hjärtligt välkomna

Eva