Norra kretsens program


Månadsträffar i norra kretsen under hösten 2019

Söndagen den 22 september kl 13

Söndagen den 20 oktober kl 13.

Välkomna

Eva