Östra Kretsens program


Höstens program:

Lördagen 10 november genomförde Östra kretsen årets sista möte. I konferenslokalen på Ulriksdals slottsträdgård förelästes om tropiska inomhusbonsaier och olika exempel visades med bilder och medhavda träd diskuterades. Därefter planerades hela bonsaiåret 2019 med träffar och aktiviteter. Hela dokumentet för Östras planering 2019 finns under medlemssidorna.

Vid frågor kontakta Kretsordföranden Fredrik Larsson tel. 073-4325446
Vänliga hälsningar,

Nästa möte:

26 januari         Bonsaimöte, tema: Näring, klorofyll och fotosyntes