Östra Kretsens program


Årsplanering östra kretsen 2019

Här följer en planering över årets möten och aktiviteter.

Ambition är att skicka ut möteskallelser tre veckor i förväg med påminnelse dagarna före men lägg gärna in alla möten redan nu i din kalender.

Under mötet i november planerade vi några intressanta teman för våra ordinarie möten så att de ska bli än mer givande. Tanken är också att vi alla bidrar till mötenas innehåll genom att någon tar på sig att läsa in sig eller förbereda något material på temat för mötet. Till våra inomhusmöten vintertid kan det vara en samling bilder, video eller en enklare presentation. Till växthusmötena har vi normalt inte tillgång till dator eller skärm, men huvudsaken är att det finns någon som ansvarar och leder mötet kring temat.

Mötesvärdar och teman för kommande möten planeras in och tydliggörs i kallelser för att locka fler medlemmar till kretsmöten.

Hembesök till varandra kan också ingå i planering, och att det gärna får bli utöver våra ordinarie möten i mån av tid. Någon träff eller två per år kan räcka. Koordinering och inbjudan kan skötas av kretsansvarig.

26 Jan          Bonsaimöte, tema: Näring, klorofyll, fotosyntes (Sergey)           

9-10 Feb            The Trophy, utställning i Belgien

17 Feb         Bonsaimöte, tema: Sjukdomar, Belysning (Torsten/Javier)

16 mars       Utställning KAK tillsammans med japanska ambassaden (Torsten)

17 Mars       Bonsaimöte, tema: Omplantering + förberedelse av utställningsträd map jord/substrat, krukval, mossa, komposition (Torsten/Fredrik)

21-24 Mar      Mässan, Nordiska trädgårdar i Älvsjö (Jonas/Torsten/Fredrik)

14 April         Nybörjarkurs (Östasiatiska?, Torsten)

28 April        Körsbärsblommans dag kl 13-17 (Marcus)

5 Maj             Gemensam yamadori-jakt (Ingvar/Isak)

10-12 Maj     EBA, Frankrike

25 Maj          Bonsaimöte, tema: Bending + Lindning (Fredrik)

25 Maj          Scandinavian Bonsai Retreat, Göteborg (Harry Harrington)

16 Juni          Bonsai-auktion och krukmakeri (Fredrik/Meith/Torsten)

24-25Aug     Scandinavian Bonsai Retreat 3, Älvdalen (Walter Pall)

30Aug-1 Sept Årsmöte Umeå (Tony Tickle)

xx Sept        Nybörjarkurs (Östasiatiska?, Torsten)

22 Sept        Bonsaimöte, tema: Landskap (Claudio)

5 Okt            Bonsaimöte, tema: Carving + Konservering + Rakubränning (Fredrik/Meith)

16 Nov         Bonsaimöte, tema: Jin/Shari och planering 2020

 

 

Förslag på kommande teman för 2019/2020

Tony Tickle workshop mars 2019 Heldag workshop, sommar Hormon, Sergey

Trädens anatomi, Sergey