GDPR -Svenska Bonsaisällskapets (SBS) Integritetspolicy.


Svenska Bonsaisällskapets (SBS) Integritetspolicy.

Från och med 25 maj 2018 träder den nya Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Denna ersätter PUL och harmoniserar personuppgifts skyddet inom EU. Medlemmar i SBS kan därefter läsa i Medlemshörnan om SBS integritetspolicy och hur vi hanterar elektroniskt lagrade uppgifter om medlemmarna.