Genomfört årsmöte 2018


Peter Warren, årets Bonsaimästare under båtutflykt i Göteborgs skärgård

Peter Warren demonstrerar

Workshop

Årets årsmöte genomfört i Frölunda kulturhus 27 maj 2018. Protokollet finns nu i medlemshörnan.