Genomfört årsmöte 2018


Årets årsmöte genomfört i Frölunda kulturhus 27 maj 2018. Protokollet finns nu i medlemshörnan.